Výstavy

... se od roku 2012 již v kostele sv. Vojtěch nekonají.  


V roce 2009 tomu bylo k 20. výročí od sametové revoluce. Slavnostní zahájení této populárně historické výstavy k 20. výročí sametové revoluce bylo 17. 11. 2009 a kurátorem byl Mgr. Václav Houfek - vědecký tajemník Muzea města Ústí n/L. 

Sametová revoluce


„SAMETOVÁ REVOLUCE"
aneb Historie událostí 17. listopadu 1989


webový portál k výročí sametové revoluce
zřízený Filozofickou fakultou Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


vystoupili:
Mgr. Václav Houfek - vědecký tajemník Muzea města Ústí n/L.
Mgr. Zdeněk Bárta - farář Českobratrské církve evangelické
Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. - rektorka Univerzity J. E. Purkyně
MUDr. Pavel Sušický - senátor PČR
Mgr. Jan Kubata - primátor města UL

moderoval: Filip Hušek - ředitel YMCA v Ústí nad Labem

Věříme, že se vám výstava líbila a děkujeme za vaši účast!
O plánované výstavě v Adventu 2010 vás budeme včas infomovat.


V minulých letech se uskutečnily tyto výstavy:

2009 - „SAMETOVÁ REVOLUCE" aneb Historie událostí 17. listopadu 1989
2008 - T. G. Masaryk - zakladatel evropské demokracie 
2007 - Jan Amos Komenský
2006 - Duchovní identita severních čech: Stopa, příběh, svědectví
2005 - Od Mistra Jana Husa k současnosti
2004 - Česká Bible v průběhu staletí
2003 - Sv. Vojtěch 1180 - 2003


Jazyk

Česky

Kontakt