publicita

Dětská skupina YMCA


Název projektu: Dětská skupina YMCA

Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006701

termín realizace: 1. 3. 2017 - 31. 10. 2019

počet účastníků: 12  

Místo realizace: Brněnská 1063, centrum Ústí nad Labem


Školka formou Dětské skupiny se dětem otevřela v prosinci 2017 a přijímá děti od 1 roku do 6 let. 

Pobyt dětí u nás je možné volit podle potřeb, je tedy možná pravidelná i jednorázová docházka. 


N
aším cílem je poskytnout dětem individuální péči a zábavné předškolní vzdělávání. 
Dětičky

 

 

 

 

 


Jazyk

Česky

Kontakt