Ústecké hudební studio logo UHS

Hlavním cílem občanského sdružení Ústecké hudební studio  je podpora a realizace kulturních aktivit ve městě Ústí nad Labem a to prostřednictvím rozšíření místní nabídky kulturních akcí.
Pro naplnění svého hlavního cíle zajišťuje sdružení v oblasti kultury:

- vzdělávání při přípravě kulturních projektů, aktivity v oblasti zvyšování právního povědomí členů při ochraně autorských práv, zvyšování kvalifikace a odbornosti členů v pořizování zvukových záznamů, odborné konzultace a vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti kultury, odborné konzultace a vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti úpravy zvuku u hudebních nahrávek.
- na základě smlouvy o součinnosti mezi YMCA v Ústí nad Labem a o.s. Ústecké hudební studio provozuje rovněž naše o.s. zvukovou, světelnou aparaturu, mobilní zastřešené podium a nahrávací studio (to je v současné době v rekonstrukci, plánované ukončení - konec roku 2006) - jde o součást projektu Multikulturního centra YMCA (podpořeno PAP 2005 a ISPROFIN 2006)

Komu ÚHS nabízí své služby:
- amatérským a poloamatérským hudebním skupinám, tělesům či jednotlivcům bez rozdílu  žánrů, pohlaví, rasy, náboženského vyznání či národnosti
- školním a předškolním pěveckým a hudebním sborůmmikrofon
- příspěvkovým organizacím bez rozdílu zřizovatele
- nestátním neziskovým organizacím a nadacím
- obcím a institucím
- občanům města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje
- hudebním klubům
- soukromým subjektům

Pravidla provozu studia a zkušebny:
- dodržování provozního řádu
- NO DRUGS (all types - there are NOT discussions!)
- NO ALCOHOL
- NO GUNS (all types)
- NO VIOLENCE

Při porušení pravidel kterýmkoliv návštěvníkem, může dojít k jeho okamžitého vykázání z prostor studia a zkušebny. Děkujeme za pochopení.

Pronájem a technické zajištění:
- mobilního zastřešeného podia (velikost 30 m2)
- světelné aparatury (moderní technologie)
- kompletní zvukové aparatury o celkovém výkonu 12.5 kW
- služby nahrávacího studia (zvukař. J.Pletánek - 731 449 462)
- vzdělávání v oblasti autorských práv
- pořádání benefičních koncertů

Více info na:  www.usteckehudebnistudio.cz

Partneři o.s. Ústecké hudební studio:
Centrum komunitní práce, o.s. Ústí nad Labem, http://www.ckp-ul.cz/
WHITE LIGHT I., o.s. http://www.whitelight1.cz/
MUSIC DATA, a.s., Velké Meziříčí, http://www.musicdata.cz/

Donoři o.s. Ústecké hudební studio: kombo
Město Ústí nad Labem
Komunitní nadace Euroregionu Labem
MŠMT ČR

Sponzoři o.s. Ústecké hudební studio:
Severočeská stavební, a.s.
BURG-Schliessysteme, s.r.o.


Jazyk

Česky

Kontakt