Logo OPZ


Zkrácený název projektu:    ALL-IN-ONE

Celý název projektu:        Aktivně a s motivací najdeme si novou práci

Reg. číslo projektu:         CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005657

Realizace projektu:         1. 3. 2017 - 28. 2. 2019

Realizátor projektu:         Ústecký kraj 

Partneři projektu:       Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, YMCA Ústí nad Labem, Úřad práce České republiky

Hlavním cílem projektu je podpora motivace účastníků k uplatnění se na trhu práce, prostřednictvím komplexního vzdělávacího, pracovního a poradenského programu podpořit osoby s nízkou úrovní kvalifikace a osoby se zdravotním postižením a zvýšit jim tak šanci uplatnit se na trhu práce. (okresy ÚL, DC, MO) 

Specifické cíle:  

- Podpora motivace k uplatnění se na trhu práce.

- Rozvoj osobních a profesních kompetencí účastníků prostřednictvím motivačních  

  vzdělávacích a rekvalifikačních aktivit

- Individuální, cílené poradenství.

- Podpora účastníků projektu při vyhledávání zaměstnání a zprostředkování kontaktu se

  zaměstnavateli, zprostředkování zaměstnání.

- Realizace doprovodných opatření k odstranění bariér vstupu na trh práce 

 

Cílová skupina:                            

Uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) a osoby se zdravotním postižením.  Specifické cíle projektu se zaměří na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě  skupinového  a  individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst  pro cílovou skupinu.

 

Kvantifikace cíl. skupiny:     Výběr cílové skupiny bude proveden ve 2 cyklech, ve třech okresech vždy po 15 účastnících. (2x15 osob x 3okresy = cekem 90 osob)

 

Realizované aktivity projektu:

KA 01 – Výběr a motivační aktivity pro cílovou skupinu 

KA 02 – Poradenské a informační činnosti a programy

KA 03 – Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce

KA 04 – Rekvalifikace

KA 05 – Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností

KA 06 -   Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce

KA 07 -   Administrativa, řízení a vyhodnocení projektu

 

Kontaktní místo pro klienty projektu "Aktivně a s motivací najdeme si novou práci" je umístěno v Ústí nad Labem, YMCA - Vaníčkova 9, 1. patro - kancelář, přístup i zvonek je označen.

Provozní doba:  PO, ST, PÁ, 9-13 hod. 


Jazyk

Česky

Kontakt